Supplier Terms and Conditions

Klicka på länkarna nedan för att läsa om våra baskrav på dig som leverantör.

Administrativa krav

På Veidekke har vi följande administrativa krav på dig som leverantör:

* Etikavtal: Alla leverantörer till Veidekke ska godkänna vårt Etikavtal
* MBL: Alla leverantörer som är kopplade till vår byggverksamhet måste ha kollektivavtal. Undantag är enmansföretag, då räcker signerad UE2015-blankett.
* Ekonomi: Veidekke gör en ekonomisk bedömning på alla leverantörer. Kraven skiljer sig åt beroende på din bolagsform, storlek m.m.

Krav på arbetsplatserna

Följande krav ställer vi på dig som leverantör när du befinner dig i våra arbetsplatser:

ID06: Alla arbetsplatser på Veidekke kräver aktuellt och godkänt ID06-kort enligt skatteverkets rutiner.
ID06 bild

UE i 2 led: På Veidekke har vi begränsat entreprenörskedjan till 2 led. Syftet med detta är att Veidekke arbetar aktivt för en seriös byggbransch på lika villkor. Du som leverantör har ansvar för att meddela Veidekke om fler led behövs i projekten.

HMS-körkort: Leverantörer som vistas på Veidekkes arbetsplatser ska genomgå branschens gemensamma säkerhetsutbildning

VDC (Virtual Design Construction): Är du totalentreprenör eller konsult så kommer du mest troligt att involveras i vårt sätt att projektera i 3D. Förutom att vi projekterar i BIM så jobbar vi efter en speciell arbetsprocess.

Hållbarhet: Veidekke stödjer FN:s 17 globala hållbarhetsmål och kommer styra mot det övergripande 2-graders målet.

Projekt som Veidekke driver i egen regi följer Svanen.